ОШ "БОРА СТАНКОВИЋ" - Јелашница
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Први разред

ДРУГИ НИВО 
Задаци са једном операцијом 
 
1. Одреди број који је: 
 
а) за 8 већи од 12
_______________           
 б) за 9 већи од 7
_______________                
в) за 6 мањи од 19
_______________
г) за 4 мањи од 16
_______________
 
2. Мина је прочитала 13 странa књиге.Остало јој 
је да прочита још 7 страна. Колико страна има 
књига? 
 
Решење: ___________________________________ 
 
Одговор:___________________________________ 
___________________________________________ 
 
3. Драган има 19 кликера, а Воја 6 кликера мање 
од Драгана. Колико Воја има кликера? 
 
Решење: ___________________________________ 
 
Одговор: ___________________________________


ТРЕЋИ НИВО
Задаци са две операције 

 
1. Збиру бројева 3 и 8 додај број 9. 
___________________________________________ 
 
2. Умањеник је разлика бројева 19 и 7, а умањилац 
број 8. Колика је разлика? 
 
___________________________________________ 
 
3. Соња има 7 сличица мање од Иване која има 18
сличица. Колико сличица имају заједно? 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
4. Марко и Филип су пошавши један другом у 
сусрет бројали стабла засађена у њиховој улици. 
Марко је избројао 14 стабала, до сусрета, а Филип 
4 стабла више од Марка. Колико је стабала 
засађено у тој улици? 
 
___________________________________________ 
___________________________________________