ОШ "БОРА СТАНКОВИЋ" - Јелашница
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Запослени

Зоран Петковић - директор школе
Марија Милошевић - педагог школе
Жаклина Ракићевић - шеф рачуноводства, административни радник
Емир Милановић - педагошки асистент, сарадник
Сања Спасић - правник
Драган Манић - домар, ложач
Валентина Петковић - сервирка
Ивана Петковић - помоћни радник

Јасмина Антић - помоћни радник