ОШ "БОРА СТАНКОВИЋ" - Јелашница
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Српски почетна

НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ (7.разред)                  

1.       На основу понуђеног описа подвуците наслов народне епске песме.

У овој песми опеван је јунак по узору на ускочког поглавицу из Равних Котара, сина сердара Јанка Митровића. Историјски податак о његовом четрнаестомесечном робовању у Цариграду и повратак уз откуп, уклопио се у интернационалну епску тему о дугом одсуствовању мужа.

Иво Сенковић и ага од Рибника
Ропство Јанковић Стојана
Мали Радојица       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.       Заокружи слово испред ликова који се помињу у песми Диоба Јакшића.

а) Вукашин, Видосава и Момчило,  б) Дмитар, Богдан и Анђелија,  в) Угљеша, Гојко и Гојковица     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3.       Како се зове девојка која се описује у следећим стиховима народне песме? 

     А каква је да је бог убије!                               а) Милица
    Од свију је и већа и љепша,                             б) Хајкуна
    љепотом је коло зачинила,                              в) Љепосава
    а висином коло надвисила.           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.       Један од наведених наслова не припада народној књижевности. Које је то дело?

а) Хајдук Станко
б) Мали Радојица
в) Стари Вујадин                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5.       Дати су називи  четири народне епске песме. Поређај их хронолошки (на основу времена када су се одиграли догађаји опевани у њима).
Најстарије збивање обележи бројем  1, следеће бројем 2 и тако даље.

а) Иво Сенковић и ага од Рибника                                                  ______
б) Косовка девојка                                                                            ______
в) Смрт војводе Пријезде                                                                 ______
г) Урош и Мрњавчевићи                                                                  ______                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6.       У народној поезији често се употребљавају стални  епитети. Напиши поред сваке понуђене именице стални епитет који јој припада. 

око___________;  _________вино;  _________грло;
__________љуба;  __________сабља; _______гуја                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
7.       Међу наведеним особинама издвој оне које се односе на Дмитра Јакшића и оне
које се односе на његову жену Анђелију:


несебичност                                                                      Дмитар Јакшић
пожртвованост
плаховитост                                                                       Анђелија
охолост
себичност
пренагљеност     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
8.       Прочитај пажљиво одломке из епских народних песама и на линијама
напиши тражене одговоре.


а) „Вала, Иво, моје чедо драго,
који с’ баби заменио главу,
свој господи образ осветлао,
свој господи и нашој крајини!”
 Наслов песме је _______________________, а наведене речи изговара _____________________________.

        б) „Стан’ те, браћо, кићени сватови,
        док се мало сестрице нагледим!
        Ласно ћемо ми за ваше благо,
        ласно ћемо – ако јесмо људи.”
Наслов песме је________________________, а наведене речи изговара _____________________________.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
9.       Поред поступака јунака и наведених стихова напиши наслов песме

Поступак јунака Стихови из песме Наслов песме
Досетио се мудрог решења и дао сватовима своју сестру уместо своје љубе „Ласно ћемо – ако јесмо људи.“  
Претварао се да је мртав како би побегао из Бећир-агине тамнице. „Ни се миче, ни душицом дише.“  
Узео будак и побегао у хајдуке због зулума проклете Јерине. „А кадар сам стићи и утећи и на страшном месту постајати.“  
Није пристао да царуМехмеду преда своја три добра. „Удри Сталаћ како ти је драго, ја ти добра не дам ни једнога.“