ОШ "БОРА СТАНКОВИЋ" - Јелашница
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Други разред

Драги моји !
- Саберите дивна јутра и дане.
- Помножите  лепе речи пријатељства.
- Одузмите тугу, бес и неуспех.
- Поделите срећу,осмех и љубав !                                                
 

Српски језик                                                          ТЕСТ
 
1.Допуни реченице:
 
У нашем језику има __________________слова.Утврђени ред слова у ћирилици је
 
_______________.Азбуку је сачинио _____________________.Речи су састављење
 
од _________________.Реченица је састављена од _________________________.
 
2.Из дате групе препиши оне речи које треба писати великим почетним словом:
 
чаша, река,пас,милица,храст,милан,сестра,београд

 
 
3.На крају реченице напиши одговарајући реченични знак:
 
Где си провео школски распуст
Деца се играју у парку
Хеј,узми лопту
 
4.Заокружи црвеном бојом речи које именују бића,а плавом речи које именују предмете:
 
чаша,   голуб,     висибаба,  веверица,  оловка,  јабука,  шешир,  Ана, 
столица,врабац .
 
5.Одговори на питања:
 
-Како се зовеш? __________________________________________________.
 
-Где живиш? _____________________________________________________.
 
-Како се зове твоја најбоља другарица?_______________________________
_____________________________.
 
5.Напиши нове речи са датим почетком:
 
Игра     _______________                                            рад   ______________
             _______________                                                     ______________
             _______________                                                     ______________ 

            _______________                                                      ______________