ОШ "БОРА СТАНКОВИЋ" - Јелашница
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Запослени

Зоран Петковић - директор школе
Јелена Михајловић Маринковић - педагог школе
Жаклина Ракићевић - шеф рачуноводства, административни радник
Миљан Зенуловић - педагошки асистент, сарадник
Жанета Стојковић - правник
Драган Манић - домар, ложач
Ивана Петковић - помоћни радник

Јасмина Антић - помоћни радник