ОШ "БОРА СТАНКОВИЋ" - Јелашница
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Јавне набавке

Одлука

Позив 10/19
Конкурсна документација 10/2019

Одлука

Обавештење

Позив јн 09/19
Конкурсна документација јн 09/19


Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку радова: адаптација школског игралишта
.

Позив за подношење понуде: радови на адаптацији школског игралишта.

Конкурсна документација за јавну набавку: набавка ужине за ђачку кухињу за календарску 2015 годину
Oбавештење о закљученом уговору за набавку ужине за ђачку кухињу за календарску 2015 годину

Позив за подношење понуде за набавку ужине за ђачку кухињу за календарску 2015 годину

Oбавештење о закљученом уговору за набавку ужине за ђачку кухињу за календарску 2014 годину

Набавка ужине за ђачку кухињу за календарску 2014 годину

Обавештење о закљученом уговору

Одговори на питања

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Оглас-екскурзија

Извођење екскурзије за ученике ОШ

Општи подаци о понуђачу

Упутство за формирање понуде