ОШ "БОРА СТАНКОВИЋ" - Јелашница
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Анкета

Да ли сматрате да сајт школе доприноси Вашој бољој информисаности о нашој школи?

Не доприноси 18% (16)
 

Делимично доприноси 10% (9)
 

У потпуности доприноси 71% (62)
 

Остале анкете

· Да ли сматрате да сајт школе доприноси Вашој бољој информисаности о нашој школи?